თვიური გადახდა

გახდი ჩვენი წევრი

Silver პაკეტი
100.00₾ თვეში

ონლაინ დასწრება

 • ფუნქციონალი
 • ფუნქციონალი
 • ფუნქციონალი
 • ფუნქციონალი
 • ფუნქციონალი
 • ფუნქციონალი
Gold პაკეტი
200.00 თვეში

დასწრება

 • ფუნქციონალი
 • ფუნქციონალი
 • ფუნქციონალი
 • ფუნქციონალი
 • ფუნქციონალი
 • ფუნქციონალი
Diamond პაკეტი
300.00₾ თვეში

ონლაინ დასწრება, გაკვეთილების ჩაწერა

 • ფუნქციონალი
 • ფუნქციონალი
 • ფუნქციონალი
 • ფუნქციონალი
 • ფუნქციონალი
 • ფუნქციონალი